Klauzula informacyjna

Informacje o Geriatrycznym Centrum Medycznym – administratorze Państwa danych.

Informacje o tym w jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe.

Szczegółowe informacje o tym co dokładnie zbieramy i przetwarzamy.

Informacje o tym, komu musimy przekazywać Państwa dane.

Szczegółowe informacje o Waszych prawach odnośnie przetwarzanych danych.