Kontakt

Wrocław

ul. Szybka 7A
50-421 Wrocław

Poznań

Osiedle Bohaterów
II Wojny Światowej 33
61-386 Poznań

Geriatryczne Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58/3, 00-545 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000787756, NIP: 7010927305, REGON: 38343786900000.